Terapia pedagogiczna – kwalifikacje po dwóch semestrach studiów!

Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej z arteterapią! Od tego roku akademickiego te studia podyplomowe realizowane będą w trakcie dwóch semestrów, co oznacza, że już w lipcu absolwenci będą mogli cieszyć się nowymi kwalifikacjami! Planowane uruchomienie studiów to koniec października. Są jeszcze wolne miejsca, więc zapraszamy do składania podań. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują […]

Przygotowanie pedagogiczne – rekrutacja trwa

Rekrutacja na kwalifikacyjne studia podyplomowe pn. Przygotowanie pedagogiczne została przedłużona na miesiąc październik. Do uruchomienia grupy potrzeba zaledwie trzech osób, więc mocno liczymy, że niebawem przekażemy informację o rozpoczęciu kolejnej edycji tych studiów 🙂 Podania o przyjęcie na studia można jeszcze składać, więc zapraszamy serdecznie – kontakt pod numerem telefonu 767465324 lub e-mailowo podyplomowe@ujw.pl. Zasady […]

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – rozpoczęcie studiów niebawem!

Kolejna edycja studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przed nami! W październiku pierwsze zajęcia, ale można jeszcze dołączyć do grupy – ZAPRASZAMY! Można kontaktować się telefonicznie pod numerem 767465324 lub e-mailowo podyplomowe@ujw.pl. Nie pobieramy opłaty wpisowego! Czesne za jeden semestr wynosi 1200,00 zł i może być opłacane w ratach (bez doliczania dodatkowych kosztów). Studia kończą […]

Oligofrenopedagogika – rekrutacja trwa do końca października!

To dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadziło obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta (w przypadku […]