Przygotowanie pedagogiczne – rekrutacja trwa

Rekrutacja na kwalifikacyjne studia podyplomowe pn. Przygotowanie pedagogiczne została przedłużona na miesiąc październik. Do uruchomienia grupy potrzeba zaledwie trzech osób, więc mocno liczymy, że niebawem przekażemy informację o rozpoczęciu kolejnej edycji tych studiów 🙂 Podania o przyjęcie na studia można jeszcze składać, więc zapraszamy serdecznie – kontakt pod numerem telefonu 767465324 lub e-mailowo podyplomowe@ujw.pl. Zasady […]

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – rozpoczęcie studiów niebawem!

Kolejna edycja studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przed nami! W październiku pierwsze zajęcia, ale można jeszcze dołączyć do grupy – ZAPRASZAMY! Można kontaktować się telefonicznie pod numerem 767465324 lub e-mailowo podyplomowe@ujw.pl. Nie pobieramy opłaty wpisowego! Czesne za jeden semestr wynosi 1200,00 zł i może być opłacane w ratach (bez doliczania dodatkowych kosztów). Studia kończą […]

Oligofrenopedagogika – rekrutacja trwa do końca października!

To dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadziło obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta (w przypadku […]

Doradztwo zawodowe i personalne – NOWOŚĆ w UJW!

W naszej ofercie studiów podyplomowych pojawiła się nowość – Doradztwo zawodowe i personalne. Jest to ciekawa propozycja dla: pracowników lub kandydatów do pracy w agencjach doradztwa personalnego i działach HR, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach, Urzędach Pracy, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, klubach pracy, CIZ-ach oraz ośrodkach młodzieżowych. Wymagania […]