Nowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Oferta kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. W związku z tym wprowadzamy dwie nowości, kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli biologii i geografii oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Planowane uruchomienie studiów to wrzesień 2018 r. pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 76 746 […]

Terapia plastyką na Oligofrenpedagogice

Kilka dni temu zakończyła się w naszej Uczelni druga edycja trzysemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogiki. Fantastyczna grupa słuchaczy ze swoją wiedzą poszła w świat wdrażać w praktyce to, czego się nauczyli w UJW, ale pozostało po nich miłe wspomnienie i ciekawe prace, które wykonywali na zajęciach […]

Tyflopedagogika w UJW!

W ofercie UJW są studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących – tyflopedagogiki. Absolwent studiów uzyska kwalifikacje nauczyciela niewidomych i słabowidzących (tyflopedagoga). Zawód ten funkcjonuje pod numerem 235203 w opisie zawodów przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przygotowany będzie do profesjonalnego prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą z […]

Oligofrenopedagogika

To dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadziło obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta (w przypadku […]