Kontakt

POLKOWICE

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice,
pok. A202, I piętro
ujw@ujw.pl
tel.  76 746 53 5376 746 53 51

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7:30-17:00

LUBIN

Dziekanat Wydziału Zamiejscowego
ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin,
pok. 114, parter
wz@ujw.pl
tel.  887 380 093887 380 098.

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7:30-17:00

Kwestura (opłaty za studia, faktury)

Dla wszystkich uczestników studiów podyplomowych, niezależnie od lokalizacji w jakiej odbywają się studia.

Polkowice, pok. B207, I piętro
poniedziałek-piątek w godz.: 7.30 – 15.00
kwestura@ujw.pl