Kontakt

POLKOWICE:

Dział studiów podyplomowych
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
pok. A102 (obok portierni)
podyplomowe@ujw.pl
tel. 76 746 53 37

poniedziałek – 10:30 – 15:00

wtorek – nieczynne *

środa, czwartek, piątek  – 7:30-15:00

sobota-niedziela – czynne dla uczestników studiów podyplomowych w dni zjazdów zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w systemie teleinformatycznym uczelni

mgr Kamila Ożóg
Spec. ds. administracyjno-biurowych
e-mail: k.ozog@ujw.pl
tel. 76 746 53 37

mgr inż. Maria Paszkowska
Kierownik biura promocji i rozwoju inicjatyw lokalnych
tel. 76 746 53 24

*W przypadku zamiaru odbioru w tym dniu Świadectwa ukończenia studiów, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 767465324 lub 767465358.

LUBIN:

Filia Uczelni Jana Wyżykowskiego
ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin,
pok. 114, parter
wz@ujw.pl
tel.  887 380 093887 380 098.

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7:30-17:00

Kwestura (opłaty za studia, faktury)

Dla wszystkich uczestników studiów podyplomowych, niezależnie od lokalizacji w jakiej odbywają się studia podyplomowe.

Polkowice, pok. B207, I piętro
poniedziałek-piątek w godz.: 7.00 – 15.00
kwestura@ujw.pl

Elżbieta Bieniek
Starszy specjalista ds. księgowości
tel. 76 746 53 05
e.bieniek@ujw.pl

mgr Iwona Głowińska
Referent ds. księgowości
tel. 76 746 53 40
i.glowinska@ujw.pl