11 marca, 2021

Współpraca i nowe możliwości – kwalifikacyjne studia pedagogiczne

„Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach i Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach nawiązują ścisłą współpracę w zakresie popularyzacji kształcenia wyższego, co zapewni zbudowanie spójnego i kompleksowego systemu doskonalenia nauczycieli na rynku lokalnym.

Przyjęte partnerstwo w realizacji wspólnych działań edukacyjnych przyczyni się do pogłębienia i poszerzenia kompetencji zawodowych nauczycieli. Naszym priorytetem rozwojowym jest stworzenie lokalnego systemu, który zapewni szeroką ofertę studiów podyplomowych, pozwalając na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych na miejscu. W roku akademickim 2021/2022 poszerzamy ofertę kierunków studiów podyplomowych oraz warunki realizacji studiów z myślą o naszych odbiorcach, ich potrzebach organizacyjnych i zawodowych.

Posiadamy wizję i koncepcję współpracy, zawierającą program działań wypracowanych w oparciu o rzetelną analizę zasobów, potrzeb placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Jest to gwarancja skuteczności działania oraz szansa na wysoką jakość świadczonych usług.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała w 2002 r. i prowadzi obecnie studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe w siedzibie głównej w Polkowicach oraz w Filii w Lubinie. W 2004 r. otrzymała od Ministra Nauki uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Pedagogika. Od wielu lat z oferuje także pedagogiczne, kwalifikacyjne studia podyplomowe takie jak np. Terapia pedagogiczna z arteterapią lub Przygotowanie pedagogiczne. W ofercie Uczelni znajdują się także ciekawe nowości jak np. Integracja sensoryczna z psychomotoryką czy Zarzadzanie oświatą. Kadra dydaktyczna to doświadczeni nauczyciele akademiccy, doktorzy i profesorowie z bogatym dorobkiem naukowym, oraz specjaliści posiadający praktyczne przygotowanie i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Decyzją nr 31/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2020 roku na podstawie art.184 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz.910) i §9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018r. poz. 2029) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz.256 z późn. zm.) została przyznana akredytacja publicznej placówce doskonalenia nauczycieli Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Dokument jest zewnętrznym potwierdzeniem świadczenia usług na najwyższym poziomie, naszego zaangażowania w każdy inicjowany proces szkoleniowy oraz nastawienie na rozwój kompetencji osobistych i zawodowych.

Pomożemy dopasować studia podyplomowe odpowiednie do Państwa potrzeb, udzielimy wszelkich dodatkowych informacji, wesprzemy w podjęciu decyzji.

mgr Renata Czapczyńska
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW
Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego”


Dane kontaktowe osoby/przedstawiciela Uczelni:

Dział studiów podyplomowych
pok. A102 (parter), ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
e-mail: podyplomowe@ujw.pl

Kamila Ożóg, Specjalista ds. administracyjno-biurowych
e-mail: k.ozog@ujw.pl, tel.: 76 746 53 37

Maria Paszkowska, Kierownik biura promocji I rozwoju inicjatyw lokalnych
e-mail: m.paszkowska@ujw.pl, tel.: 76 746 53 24

Dane kontaktowe osoby/przedstawiciela Ośrodka:

Renata Czapczyńska
r.czapczynska@polkowice.edu.pl
tel.: 603087782

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 746 15 70, fax. 76 746 15 71
e-mail: podm@polkowice.edu.plhttp://www.polkowice.edu.pl


List do Dyrektorów i Nauczycieli Placówek Oświatowych – skan