13 lipca, 2021

Oferta studiów 21/22 zaktualizowana!

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi studiami podyplomowymi, których uruchomienie planowane jest na październik 2021 r. Oprócz nowości w ofercie nie zabraknie także naszych sztandarowych kierunków, takich jak Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji, które z powodzeniem prowadzimy od wielu lat. A jakie nowości znajdują się w ofercie?

Do Polkowic zapraszamy na trzy ciekawe kierunki:

E-administracja publiczna – to studia na czasie kierowane do pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej. Absolwent tych studiów będzie posiadał kompetencje do wykonywania obowiązków związanych z posługiwaniem się systemami teleinformatycznymi wdrożonymi w organach (urzędach) administracji publicznej oraz kompetencje do prowadzenia oraz kończenia (wydania aktów administracyjnych) postępowania administracyjnego prowadzonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Koordynator dostępności – studia prowadzone są we współpracy z Fundacją Eudajmonia a kierowane są do pracowników podmiotów publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej i cyfrowej oraz przepisów prawa i dobrych praktyk z tego obszaru, a także osób świadczących na rynku tego typu usługi. Celem studiów jest przygotowanie do spełnienia obowiązku nałożonego przez Ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa nakłada bowiem na organy władzy publicznej, w tym administracji samorządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności!

Coaching i tutoring w edukacji – to studia przygotowane we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.  Studia przeznaczone są dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów oraz innych osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Do Lubina zapraszamy na:

Lider przemysłu 4.0 – to studia dla właścicieli firm i menadżerów zarządzających chcących wdrażać koncepcje cyfrowej transformacji w zarządzaniu, organizacji, produkcji, marketingu, sprzedaży i HR. Adresatami są także osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kompetencji z zakresu lidera w przemyśle 4.0. Podczas studiów przekazanie zostaną najbardziej aktualny, kompleksowy oraz praktyczny know-how dotyczący rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w przemyśle.

Mediacje i negocjacje w biznesie – to propozycja zainteresowanych wzmocnieniem kompetencji zawodowych i zdobyciem wiedzy z zakresu psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, negocjacji i mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora

Psychologia w biznesie – studia adresowane są do aktualnej i przyszłej kadry kierowniczej, pracowników działów HR i marketingu oraz specjalistów przygotowujących informacje dla decydentów, czyli dla specjalistów. Podczas studiów słuchacze mają możliwość nabycia wiedzy i praktycznych kompetencji dotyczących psychologicznych aspektów zarzadzania zasobami ludzkimi (dobór, ocena, rozwój zawodowy motywowanie pracowników), podejmowania decyzji, pracy zespołowej, diagnozy kompetencji pracowników.

ZAPRASZAMY! Przejdź do REKRUTACJI ONLINE.


Sprawdź pełną ofertę studiów podyplomowych w r.a. 2021/2022

Poznaj zasady rekrutacji na studia podyplomowe.

Przejdź do REKRUTACJI ONLINE.