1. Zarządzenie Rektora w sprawie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość
  2. Microsoft Teams – instrukcja dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych
  3. Microsoft Teams – instrukcja dla prowadzących

W przypadku pytań dotyczących spraw technicznych lub problemów z działaniem platformy, prosimy o kontakt na adres p.zimkowski@ujw.pl