Terapia plastyką na Oligofrenpedagogice

Kilka dni temu zakończyła się w naszej Uczelni druga edycja trzysemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogiki. Fantastyczna grupa słuchaczy ze swoją wiedzą poszła w świat wdrażać w praktyce to, czego się nauczyli w UJW, ale pozostało po nich miłe wspomnienie i ciekawe prace, które wykonywali na zajęciach […]

Egzaminy końcowe – kwalifikacyjne studia podyplomowe

10-11 lutego br. odbędą się egzaminy końcowe dla słuchaczy studiów podyplomowych. W sobotę z wyzwaniem zmagać się będą słuchacze Przygotowania pedagogicznego (nabór 2016) oraz Oligofrenopedagogiki. W niedzielę do egzaminu przystąpią słuchacze Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Informujemy, że szczegółowe informacje na temat czasu trwania egzaminu czy kolejności wchodzenia znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce OGŁOSZENIA. […]

Oligofrenopedagogika

To dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadziło obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta (w przypadku […]

Przygotowanie pedagogiczne – ruszają studia podyplomowe!

Miło jest nam poinformować, że w tym roku akademickim ruszamy z kolejną edycją studiów podyplomowych z Przygotowania pedagogicznego! Studia przygotowują do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Absolwent zdobędzie kwalifikacje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela – wychowawcy, niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych […]