Zarządzenie Rektora UJW w sprawie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość

Rektor naszej Uczelni podjął decyzję o wprowadzeniu obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.Realizacja zajęć w trybie zdalnym powinna odbywać się przy wykorzystaniu platformy Teams/SharePoint pakietu Office 365 oraz uczelnianej skrzynki e-mail. Szczegółowa treść zarządzenia dostępna w zakładce E-LEARNING