29 lipca, 2021

Nowość – studia podyplomowe Koordynator dostępności

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe „Koordynator dostępności”, które prowadzone są we współpracy z Fundacją Eudajmonia.

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zgodnie z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami „każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.”

Studia trwają 2 semestry. Koszt semestru wynosi 1900 zł (3800 całe studia).

Nie pobieramy opłaty wpisowego.

Szczegółowe informacje na temat studiów pn. Koordynator dostępności

Zapraszamy!