15 stycznia, 2020

Rozpoczynamy 6. edycję podyplomówki z zakresu zarządzania kadrami

16 stycznia 2021 r. uczestnicy studiów podyplomowych pn. Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji rozpoczną swoją kolejną przygodę z nauką. Zaczynają bardzo mocnym akcentem, bo blokiem zajęć z zakresu Prawa pracy, prowadzonych przez doświadczonego praktyka i nauczyciela akademickiego prof. Janusza Żołyńskiego, oraz przedmiotem Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych prowadzonym przez dra Rafała Mikowskiego.

Celem studiów jest zdobycie lub ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera. Studia te będą także miały na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie trafności podejmowanych decyzji mających strategiczne znaczenie dla rozwoju określonej instytucji.

Adresatami studiów są menedżerowie, kierownicy i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi, a także osoby, które w przyszłości będą zarządzały pracownikami lub zamierzają stać się specjalistami działów personalnych. Osoby, które zainteresowane są psychologicznymi aspektami zarządzania lub próbujące zgłębić m.in. takie zagadnienia jak: zarządzanie kompetencjami, nowoczesne systemy wynagrodzeń, zarządzanie projektami, szkoleniami, rekrutacja, ocenianie, rozwój i selekcja pracowników, aspekty z zakresu prawa pracy i organizacja funkcji personalnej.

Kierownikiem studiów jest dr Miłosz Czopek – menadżer, specjalista w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w firmach zagranicznych i polskich oraz samorządzie lokalnym. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Autor publikacji z obszaru zarządzania.

Jeśli chcesz dołączyć do grupy, zadzwoń! Tel. 767465337 lub napisz podyplomowe@ujw.pl

ZAPRASZAMY!