Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły przynajmniej studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie).

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

W zależności od wybranych studiów podyplomowych, rekrutacja prowadzona jest:

  • trzyetapowo – tylko studia pn. Zarządzanie projektami w organizacjach międzynarodowych (po elektronicznej rejestracji w systemie teleinformatycznym, należy dostarczyć dokumenty do działu studiów podyplomowych, decyzja o przyjęciu podjęta zostanie po pozytywnym przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej),
  • jednoetapowo – wszystkie studia podyplomowe z wyjątkiem Zarządzanie projektami w organizacjach międzynarodowych (nie obowiązuje rejestracja elektroniczna; należy pobrać druk podania o przyjęcie na studia podyplomowe i wraz z kompletem innych dokumentów złożyć UJW).

Nabór trwa do końca września bieżącego roku z możliwością jego przedłużenia.

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia – pobierz pdf. – wszystkie studia poza Zarządzanie projektami w organizacjach międzynarodowych,
  • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych – do wglądu oryginał,
  • dokument tożsamości – tylko do wglądu,
  • zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi (można przesłać na e-mail podyplomowe@ujw.pl lub dostarczyć na nośniku cyfrowym).

UWAGA! W przypadku pedagogicznych studiów kwalifikacyjnych (z wyjątkiem kierunku Przygotowanie pedagogiczne), kandydat musi legitymować się dokumentami potwierdzającymi nadanie mu kwalifikacji pedagogicznych (dyplom ukończenia pedagogicznych studiów wyższych i suplement do dyplomu, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego lub potwierdzenie ukończenia kursu nadającego takie kwalifikacje).

Link do rejestracji internetowej dla kandydatów na studia pn. Zarządzanie projektami w organizacjach międzynarodowych – TUTAJ

Biuro rekrutacji

Podanie oraz wszystkie załączniki należy złożyć w pok. B204 (I piętro)
w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przy ul. Skalników 6b.

Dla Państwa wygody dajemy również możliwość złożenia dokumentów w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 21 (pok. 114).

Dokumenty można także wysłać pocztą na adres Uczelni.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 746 53 37 lub e-mailowo podyplomowe@ujw.pl.

Zapraszamy!