Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Rekrutacja prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób, które ukończyły przynajmniej studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie).

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Na studiach podyplomowych nie obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Należy pobrać druk podania o przyjęcie na studia podyplomowe i wraz z kompletem innych dokumentów złożyć je w UJW.

Nabór trwa do końca września bieżącego roku z możliwością jego przedłużenia.

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia – pobierz pdf.
  • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych – do wglądu oryginał,
  • dokument tożsamości – tylko do wglądu,
  • zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi (można przesłać na e-mail podyplomowe@ujw.pl lub dostarczyć na nośniku cyfrowym).

UWAGA! W przypadku pedagogicznych studiów kwalifikacyjnych (z wyjątkiem kierunku Przygotowanie pedagogiczne), kandydat musi legitymować się dokumentami potwierdzającymi nadanie mu kwalifikacji pedagogicznych (dyplom ukończenia pedagogicznych studiów wyższych i suplement do dyplomu, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego lub potwierdzenie ukończenia kursu nadającego takie kwalifikacje).

Biuro rekrutacji

Podanie oraz wszystkie załączniki należy złożyć w pok. A102 (parter, pierwsze drzwi za portiernią) w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przy ul. Skalników 6b.

Dla Państwa wygody dajemy również możliwość złożenia dokumentów w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 21 (pok. 114).

Dokumenty można także wysłać pocztą na adres Uczelni.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 746 53 24 lub e-mailowo podyplomowe@ujw.pl.

Zapraszamy!