Zasady kształcenia na odległość w UJW

W tej trudnej i niespodziewanej dla nas wszystkich sytuacji chcemy Wam podziękować za Waszą cierpliwość i zrozumienie- uważamy, że społeczność akademicka UJW świetnie zdaje swój egzamin z odpowiedzialności cywilnej. Niestety, okres ograniczenia funkcjonowania uczelni w tradycyjnej formie zostaje wydłużony do 10 kwietnia br. W związku z tym Rektor UJW podjął decyzję o umożliwieniu prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji przy wykorzystaniu techniki kształcenia na odległość (tzw. e-learning).

Od 2 kwietnia realizacja zajęć odbywać się będzie przy wykorzystaniu platformy Thames/SharePoint pakietu Office 365 oraz uczelnianej skrzynki e-mailowej. Szczegółowa instrukcja postępowania dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz dla prowadzących znajdują się w zakładce E-LEARNING (w przygotowaniu). Instrukcja dostępna będzie także w OGŁOSZENIACH na e-dziekanacie.

Wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania uczelni wymaga od nas wszystkich wiele pracy i prosimy Was o wyrozumiałość. Gdybyście mieli pytania dotyczące spraw technicznych lub problemy z działaniem platformy, piszcie na adres e-learning@ujw.pl

Zobacz Zarządzenie Rektora w sprawie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.