Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wczesne interwencje wspomagające rozwój

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Teraz niższe czesne!

1600 zł 1500 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1300 zł* za semestr!

Adresaci

Osoby udzielające zawodowo wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży, które jednocześnie pragną rozwijać swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne w tym obszarze. W szczególności:

 • lekarze,
 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • psychoterapeuci,
 • socjoterapeuci,
 • pielęgniarki,
 • socjologowie.

Cel

Poszerzenie wiedzy w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej w terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych: poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym.

Program studiów

Program obejmuje 290 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych. Praca nad przypadkami umożliwi słuchaczom praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości.

Uczestnicy zapoznają się z podstawami psychologii rozwojowej, psychopatologii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy dzieci i młodzieży, zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metodologiczne i metody pracy głównych nurtów terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Magdalena Skorobogata – wieloletni pedagog, psychoterapeuta, pracownik naukowy. Pracuje terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi również terapie indywidualną i par w nurcie integratywnym. Specjalizuje się w problemach kryzysów rozwojowych, problemach sytuacyjnych, dysfunkcyjnych relacji rodzinnych, zaburzeniach lękowych i depresyjnych oraz zaburzeniach osobowości.

Czas trwania

Trzy semestry, 290 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta i uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent uzyska przygotowanie do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

W trakcie studiów uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodziną (diagnoza psychologiczna i psychiatryczna, budowanie kontaktu terapeutycznego, prowadzenie procesu terapeutycznego).

Słuchacze zapoznają się także z technikami i metodami stosowanymi w terapii dzieci i młodzieży, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej oraz psychologii wychowawczej, psychopatologii, psychiatrii, psychoterapii dzieci i młodzieży, zagadnienia teoretyczne z zakresu problematyki normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym oraz psychologiczno-rozwojowym, klasyfikacja i diagnoza zaburzeń wg DSM-V oraz ICD-11.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje: 

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska, 
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102
tel. 767465337
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł 1500,00 zł (4500,00 za całe studia) lub 1300,00 zł (3900,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.