zdjęcie budynku Uczelni

Studia podyplomowe w Polkowicach

UL. SKALNIKÓW 6B, 59-101 POLKOWICE

Studia z nauk technicznych

Programowalne urządzenia mechatroniczne NOWOŚĆ

Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym NOWOŚĆ


Studia z nauk społecznych

Doradztwo zawodowe i personalne

Menedżer jednostek administracji publicznej NOWOŚĆ

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO NOWOŚĆ

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną NOWOŚĆ

Praktyka prawa pracy w administracji NOWOŚĆ

Przygotowanie pedagogiczne

Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wczesne interwencje wspomagające rozwój NOWOŚĆ

Socjoterapia z arteterapią NOWOŚĆ

Terapia pedagogiczna z arteterapią

Uprawnienia związków zawodowych w praktyce NOWOŚĆ

Integracja sensoryczna z psychomotoryką NOWOŚĆ

Zarządzanie oświatą NOWOŚĆ