Budynek UJW w Polkowicach

Studia podyplomowe w Polkowicach

UL. SKALNIKÓW 6B, 59-101 POLKOWICE

Nowości 2021/2022

E-administracja publicznaNOWOŚĆ

Koordynator dostępnościNOWOŚĆ

Coaching i tutoring w edukacjiNOWOŚĆ


Studia z nauk technicznych

Programowalne urządzenia mechatroniczne

Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym


Studia z nauk społecznych

Doradztwo zawodowe i personalne

Menedżer jednostek administracji publicznej

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Praktyka prawa pracy w administracji

Przygotowanie pedagogiczne

Socjoterapia z arteterapią

Pedagogika korekcyjna z arteterapią (w przygotowaniu)

Uprawnienia związków zawodowych w praktyce

Integracja sensoryczna z psychomotoryką

Zarządzanie oświatą