Komunikacja w biznesie***

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

Teraz niższe czesne!

2100 zł 1900 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1700 zł* za semestr!

Adresaci

Pracownicy działów marketingu, obsługi klienta, osoby zajmujące się badaniami rynku, jednostki odpowiedzialne za kontakty z partnerami krajowymi bądź zagranicznymi, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu komunikacji w przedsiębiorstwie.

Cel

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji w biznesie, której podstawowym celem jest utrzymywanie efektywnej komunikacji pomiędzy organizacją a otoczeniem, a także podejmowaniem działań promujących nowe produkty i projekty. 

Ukończenie studiów daje szansę na wykonywanie funkcji wysoko wykwalifikowanego specjalisty oraz na znalezienie atrakcyjnego miejsca pracy na stale rosnącym rynku specjalistów komunikacji.

Program studiów

W trakcie studiów absolwent nauczy się redagować informacje prasowe, organizować konferencje prasowe, pozna nowoczesne formy monitoringu internetu i mediów tradycyjnych, przyswoi sobie podstawy budowy przekazu reklamowego, nauczy się wpierać wizerunek firmy przy użyciu rozmaitych technik multimedialnych oraz doświadczy realiów działania w kryzysie organizacyjnym.

Kierownik studiów podyplomowych:

Jan Walczak – doktor nauk humanistycznych. Absolwent studiów z zakresu komunikacji medialnej i wizerunkowej oraz zarządzania i marketingu, w tym marketingu politycznego. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Z UJW związany od 2009 r. 

Planowane przedmioty:

 • podstawy organizacji i zarządzania,
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • komunikacja firmy z otoczeniem,
 • komunikacja z partnerami zagranicznymi,
 • sponsoring,
 • relacje z mediami,
 • zarządzanie wizerunkiem organizacji,
 • PR i rzecznictwo prasowe,
 • zarządzanie mediami społecznościowymi,
 • inicjatywa komunikacyjna w kryzysie,
 • zarządzanie informacją w kryzysie komunikacyjnym
 • etyka w biznesie.

Czas trwania

Dwa semestry, 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwent łączy wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu opanowania warsztatu dziennikarskiego, specjalisty komunikacji i rzecznika prasowego. Po studiach jest przygotowany aby podjąć pracę w działach komunikacji, marketingu czy mediów społecznościowych. Dzięki umiejętności tworzenia skutecznych przekazów medialnych oraz dostosowywaniu właściwego narzędzia komunikacyjnego do sprawnego kształtowania pozytywnych relacji osób i instytucji z otoczeniem, absolwent jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. PR i rzecznik prasowy.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje: 
Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 2100,00 zł 1900,00 zł (3800,00 za całe studia) lub 1700,00 zł (3400,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych

*** NOWOŚĆ !!! W ofercie Uczelni Jana Wyżykowskiego pojawiła się możliwość połączenia studiów podyplomowych z 2-letnimi studiami magisterskimi. O szczegółach dowiesz się TUTAJ


-> Wróć do oferty studiów w Lubinie.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.