zdjęcie budynku Filii w Lubinie

Studia podyplomowe w Lubinie

UL. ODRODZENIA 21, 59-300 LUBIN

Studia z nauk technicznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle NOWOŚĆ

Gospodarka odpadami NOWOŚĆ

Industry 4.0 NOWOŚĆ

Projektowanie robót górniczych w warunkach zagrożeń naturalnych NOWOŚĆ


Studia z nauk społecznych

Komunikacja w biznesie NOWOŚĆ

Negocjacje i mediacje w biznesie NOWOŚĆ

Nowoczesne metody zarządzania firmą i przedsiębiorstwem o profilu górniczym NOWOŚĆ

Zarządzanie projektami NOWOŚĆ