Rozpoczęliśmy kolejną edycję studiów z Przygotowania pedagogicznego

26 października 2019 r. rozpoczęliśmy kolejną edycję studiów podyplomowych pn. Przygotowanie pedagogiczne. Program studiów przygotowany jest w oparciu o nowe standardy kształcenia nauczycieli i przewiduje 390 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki zawodowej. W tym momencie istnieje jeszcze możliwość dołączenia do grupy – serdecznie zapraszamy.

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdobycie kwalifikacji z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Absolwent będzie posiadał przygotowanie w zakresie:

  1. specjalności nauczycielskiej, zgodnej z merytorycznym przygotowaniem do nauczania konkretnego przedmiotu (prowadzenia zajęć);
  2. psychologii i pedagogiki, by pełnił funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierając wszechstronny rozwój ucznia, indywidualizował proces nauczania, zaspakajał szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizował życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracował z innymi nauczycielami i rodzicami;
  3. dydaktyki przedmiotowej, aby skutecznie prowadził zajęcia edukacyjne, rozbudzał zainteresowania poznawcze oraz wspierał rozwój intelektualny uczniów poprzez umiejętny dobór form pracy, metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także we właściwy sposób oceniał osiągnięcia edukacyjne uczniów.

Aby zapisać się na studia należy pobrać i wypełnić podanie o przyjęcie na studia, które znajduje się w zakładce REKRUTACJA. Do podania należy dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów i złożyć w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach w pok. A102 lub w Filii UJW w Lubinie w pok. 114.

Masz pytania? Zadzwoń: 767465324, 767465358 lub napisz: podyplomowe@ujw.pl

Zapraszamy!