Rekrutacja zimowa

Do 25 lutego można składać podania o przyjęcie na studia podyplomowe. W przypadku osiągnięcia minimalnej liczby osób na danym kierunku studiów, zajęcia rozpoczną się końcem marca lub początkiem kwietnia. Największe szanse na uruchomienie mają studia kwalifikacyjne pn. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnopoprawnością intelektualną i autyzmem – oligofrenopedagogika. Dużym zainteresowaniem cieszą się także studia przygotowujące do zawodu nauczyciela pn. Przygotowanie pedagogiczne

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: tel. 767465324 lub e-mail podyplomowe@ujw.pl .