Przygotowanie pedagogiczne – kolejna edycja studiów podyplomowych przed nami!

Już 21 października rozpoczniemy kolejną edycję studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego! Można jeszcze dołączyć do grupy! Serdecznie zapraszamy. Prosimy o kontakt pod numerem tel. 767465324 lub e-mailowo na adres podyplomowe@ujw.pl 

Program studiów przygotowany jest w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa, w tym także o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia, oraz pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

Każda osoba, która chciałaby w przyszłości pełnić obowiązki np. opiekuna w świetlicy szkolnej, nauczyciela przedszkola lub klas I-III SP, prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole, musi legitymować się dokumentem poświadczającym posiadaniem przygotowania pedagogicznego (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych).

Serdecznie zapraszamy!