Praktyczna forma zdobywania wiedzy

Podczas zajęć na studiach podyplomowych w UJW nie siedzi się tylko w murach uczelni! Poza tym, że wiele przedmiotów prowadzą specjaliści praktycy, to słuchacze odbywają zajęcia także w terenie.

W ramach przedmiotu Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w klasach I-III w czerwcu słuchaczki drugiego semestru studiów podyplomowych z zakresu Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z wykładowcą mgr. Chrystianem Haliczem, udały się na praktyczne warsztaty pn. olejek kulinarny, przysmak gajówkowy do Gajówki Głuszec w Borówkach – malowniczej wsi na skraju Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Smakowaniu, wąchaniu i dotykaniu nie było końca – doskonała lekcja poznawania świata dzięki zmysłom, z których na co dzień korzystamy zupełnie nieświadomie.

W gospodarstwie prowadzone są warsztaty o tematyce ekologicznej, w których gośćmi są m.in. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Warto skorzystać z takiej pięknej lekcji przyrody i połączyć przyjemne z pożytecznym miło spędzając czas.

W roku akademickim 2016/2017 słuchacze studiów z zakresu Oligofrenopedagogiki w ramach swoich zajęć uczestniczyli także w praktycznych warsztatach m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych czy też w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.

Mówimy TAK praktycznym formom kształcenia!