Plan zajęć dla III semestru studiów podyplomowych

Z uwagi na niewyświetlanie się w Państwa kartotekach w e-dziekanacie wprowadzonego już do systemu planu zajęć na III semestr pedagogicznych studiów podyplomowych, harmonogram dwóch pierwszych zjazdów został dodany w formie ogłoszenia w e-dziekanacie oraz zamieszczamy go poniżej w formie plików pdf. Wyświetlanie planu w systemie internetowym będzie możliwe prawdopodobnie dopiero od 1 października.

Oligofrenopedagogika – sala A323 – zobacz plan zajęć.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – sala A309 – zobacz plan zajęć.

Przygotowanie pedagogiczne – sala A220 – zobacz plan zajęć.

Do zobaczenia 🙂