Oferta studiów podyplomowych 2021/2022

Nowości

Coaching i tutoring w edukacjiNOWOŚĆ

E-administracja publiczna – NOWOŚĆ

Koordynator dostępnościNOWOŚĆ

Lider przemysłu 4.0NOWOŚĆ

Mediacje i negocjacje w biznesieNOWOŚĆ

Psychologia w biznesieNOWOŚĆ


W ofercie także:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle

Doradztwo zawodowe i personalne

Gospodarka odpadami

Integracja sensoryczna z psychomotoryką

Menadżer jednostek samorządu terytorialnego

Nowoczesne metody zarządzania organizacją i przedsiębiorstwem o profilu górniczym

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO

Pedagogika korekcyjna z arteterapią (w przygotowaniu)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Praktyka prawa pracy w administracji

Programowalne urządzenia mechatroniczne

Przygotowanie pedagogiczne

Socjoterapia z arteterapią

Uprawnienia związków zawodowych w praktyce

Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym

Zarządzanie oświatą


=> Zasady rekrutacji na studia podyplomowe.