Oferta studiów podyplomowych 2020/2021

UL. SKALNIKÓW 6B

Doradztwo zawodowe i personalne
1400 zł 1300 zł lub 1250*zł za semestr!

Menedżer jednostek administracji publicznej
1600 zł lub 1500*zł za semestr!

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji
1600 zł lub 1500* zł za semestr!

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO
1600 zł lub 1500*zł za semestr!

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
1400 zł 1300 zł lub 1200*zł za semestr!

Praktyka prawa pracy w administracji
1600 zł lub 1500*zł za semestr!

Przygotowanie pedagogiczne
1300 zł 1250 zł lub 1200*zł za semestr!

Integracja sensoryczna z psychomotoryką
1400 zł 1300 zł lub 1200*zł za semestr!  

Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wczesne interwencje wspomagające rozwój
1600 zł 1500 zł lub 1300*zł za semestr! 

Socjoterapia z arteterapią
1400 zł 1300 zł* za semestr  

Terapia pedagogiczna z arteterapią
1400 zł 1300 zł lub 1200*zł za semestr!

Uprawnienia związków zawodowych w praktyce
1600 zł lub 1500*zł za semestr!

Programowalne urządzenia mechatroniczne
2000 zł 1800 zł lub 1700*zł za semestr! 

Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym
2000 zł 1800 zł lub 1600*zł za semestr! 

Zarządzanie oświatą

* dotyczy wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach


UL. ODRODZENIA 21,23

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle
2000 zł 1800 zł lub 1700*zł za semestr!

Gospodarka odpadami
2200 zł 1980 zł lub 1800* zł za semestr!  

Industry 4.0
2200 zł 1980 zł lub 1800* zł za semestr!

Komunikacja w biznesie
2100 zł 1900 zł lub 1700*zł za semestr!  

Negocjacje i mediacje w biznesie
2100 zł 1900 zł lub 1700*zł za semestr!  

Nowoczesne metody zarządzania firmą i przedsiębiorstwem o profilu górniczym
2100 zł 1900 zł lub 1700*zł za semestr!

Projektowanie robót górniczych w warunkach zagrożeń naturalnych
2150 zł 1950 zł lub 1800*zł za semestr! 

Zarządzanie projektami

* dotyczy wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach


=> Zasady rekrutacji na studia podyplomowe.