Oferta studiów podyplomowych 2020/2021

UL. SKALNIKÓW 6B

Doradztwo zawodowe i personalne

Menedżer jednostek administracji publicznej NOWOŚĆ

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO NOWOŚĆ

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną NOWOŚĆ

Praktyka prawa pracy w administracji NOWOŚĆ

Przygotowanie pedagogiczne

Integracja sensoryczna z psychomotoryką NOWOŚĆ

Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wczesne interwencje wspomagające rozwój NOWOŚĆ

Socjoterapia z arteterapią NOWOŚĆ

Terapia pedagogiczna z arteterapią

Uprawnienia związków zawodowych w praktyce NOWOŚĆ

Programowalne urządzenia mechatroniczne NOWOŚĆ

Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym NOWOŚĆ

Zarządzanie oświatą NOWOŚĆ


UL. ODRODZENIA 21,23

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle NOWOŚĆ

Gospodarka odpadami NOWOŚĆ

Industry 4.0 NOWOŚĆ

Komunikacja w biznesie NOWOŚĆ

Negocjacje i mediacje w biznesie NOWOŚĆ

Nowoczesne metody zarządzania firmą i przedsiębiorstwem o profilu górniczym NOWOŚĆ

Projektowanie robót górniczych w warunkach zagrożeń naturalnych NOWOŚĆ

Zarządzanie projektami NOWOŚĆ


=> Zasady rekrutacji na studia podyplomowe.