Oferta studiów podyplomowych 2020/2021

UL. SKALNIKÓW 6B

Doradztwo zawodowe i personalne

Menedżer jednostek administracji publicznej

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

Praktyka prawa pracy w administracji

Przygotowanie pedagogiczne

Integracja sensoryczna z psychomotoryką

Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wczesne interwencje wspomagające rozwój

Socjoterapia z arteterapią

Terapia pedagogiczna z arteterapią

Uprawnienia związków zawodowych w praktyce

Programowalne urządzenia mechatroniczne

Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym

Zarządzanie oświatą


UL. ODRODZENIA 21,23

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle

Gospodarka odpadami

Industry 4.0

Komunikacja w biznesie

Negocjacje i mediacje w biznesie

Nowoczesne metody zarządzania firmą i przedsiębiorstwem o profilu górniczym

Projektowanie robót górniczych w warunkach zagrożeń naturalnych

Zarządzanie projektami


=> Zasady rekrutacji na studia podyplomowe.