Kwalifikacyjne studia pedagogiczne

To propozycja głównie dla absolwentów kierunków pedagogicznych oraz pracowników systemu oświaty, którzy chcą być konkurencyjni na trudnym, wymagającym i zmiennym rynku pracy. Posiadanie kilku specjalizacji to standard w zawodzie pedagoga. Pedagogiczne studia podyplomowe w UJW są realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Doradztwo zawodowe i personalne

Przygotowanie pedagogiczne (dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych)

Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy oraz uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dostosowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.