Kontakt

Dział studiów podyplomowych

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice

pok. A102, parter (pierwszy pokój za portiernią)

mgr inż. Maria Paszkowska
Kierownik ds. promocji i studiów podyplomowych
tel. 76 746 53 24
podyplomowe@ujw.pl

poniedziałek-piątek w godz.: 7:30 – 15:30

Jak dojechać?


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Technicznych

Polkowice pok. A202, I piętro

ujw@ujw.pl
tel.:  76  746 53 53, 76 746 53 51


Dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin, pok. 114, parter

wz@ujw.pl
tel. 76 749 89 29


Kwestura, opłaty za studia

Polkowice pok. A306, II piętro

kwestura@ujw.pl
tel. 76 746 53 04, 76 746 53 40