Kontakt

Dział studiów podyplomowych

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice

pok. B 204, I piętro

mgr Ewelina Szumska
St. spec. ds. administracyjno-biurowych
tel. 76 746 53 37

mgr inż. Maria Paszkowska
Kierownik biura promocji i rozwoju inicjatyw lokalnych
tel. 76 746 53 24

podyplomowe@ujw.pl

poniedziałek-piątek w godz.: 7:30 – 15:30


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Technicznych

Polkowice pok. A202, I piętro

ujw@ujw.pl
tel.:  76  746 53 53, 76 746 53 51


Dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin, pok. 114, parter

wz@ujw.pl
tel.  887 380 093887 380 098887 380 094


Kwestura, opłaty za studia

Polkowice pok. B207, I piętro

kwestura@ujw.pl
tel. 76 746 53 05, 76 746 53 40