Komunikat Rektora

Informujemy, że na podstawie Statutu Uczelni Jana Wyżykowskiego oraz ustawy z dnia 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, Rektor UJW podjął decyzję o odwołaniu wszystkich zajęć o okresie 11-25 marca 2020 r. dla:

  1. studentów studiów I i II stopnia (w Polkowicach i Lubinie),
  2. słuchaczy studiów podyplomowych,
  3. uczestników Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  4. uczestników Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego „Uspeak”,
  5. uczestników Uniwersytetu Dziecięcego UJW.

Jednocześnie infomujemy, że wszystkie zaplanowane w tym okresie egzaminy inżynierskie zostają odwołane a biblioteka UJW w Polkowicach i w Filii w Lubinie będzie nieczynna.

Wszelkie spotkania, konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez Uczelnię także zostają zawieszone do 25 marca br. włącznie.

Administracja Uczelni nie będzie pełniła dyżurów w weekendy 14-15 i 21-22 marca (w tych dniach oba budynki będą zamknięte).

Zarządzenie Rektora UJW wchodzi w życie 11 marca br. i obowiązuje do 25 marca br. z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.