Zarządzanie projektami w organizacjach

Adresaci

Pracownicy zatrudnieni w różnych organizacjach:

 • w przedsiębiorstwie,
 • strukturach samorządowych jak i non profit,
 • dyrektorzy placówek szkolno-wychowawczych działający w warunkach nowego systemu oświaty.

Studia skierowanie do obecnych i przyszłych kierowników projektów, sponsorów projektów, osób zarządzających dla których realizacja projektów stanowi  kluczowy proces w strategii firmy.

Cel

Nabycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania projektem, w tym dodatkowo zarządzania projektem unijnym finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy Studiów zapoznają się z praktycznym sposobem przygotowania projektu wraz z dodatkowymi analizami i opracowaniami.

Czas trwania

Dwa semestry. Spotkania planowane są dwa razy w miesiącu w weekendy.

Program kształcenia

Zajęcia są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Program studiów przewiduje poruszanie takich zagadnień jak:

 • problematyka zarządzania projektami,
 • zdefiniowanie projektu,
 • ocena rentowności projektów i działań,
 • techniki planowania projektu,
 • metoda łańcucha krytycznego,
 • redukcja wielozadaniowości w zarządzaniu projektami,
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • motywacja i komunikacja,
 • zarządzanie zmianą,
 • fundusze strukturalne w realizacji projektów.

 

Studia prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Koszt studiów: 2150,00 zł za semestr.