Zarządzanie kadrami i płacami

Adresaci

Kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz pracowników działów kadr/HR, rekrutacji, szkoleń/rozwoju, budowania wizerunku, HR Business Partnerów. Studia kierowane także do właścicieli firm, psychologów pracy, trenerów biznesu, doradców personalnych i zawodowych oraz tych, których interesuje zdobycie wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych niezbędnych do pracy zawodowej w szeroko pojętych służbach HR.

Cel

Profesjonalne przygotowanie osób zarządzających w firmie oraz kandydatów na menedżerów do podejmowania właściwych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Czas trwania

Dwa semestry. Studia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Program kształcenia

Program studiów obejmuje łącznie 205 godzin dydaktycznych. Wśród przedmiotów m.in.:

 • indywidualne prawo pracy i ubezpieczenia społeczne: wybrane zagadnienia,
 • zbiorowe prawo pracy: wybrane zagadnienia,
 • zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia: aspekt prawny,
 • analiza stanowisk pracy i oceny pracownicze,
 • rozwój pracowników – zarządzanie kompetencjami i potencjałem pracowników,
 • rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników,
 • narzędzia doboru personelu,
 • polityka szkoleniowa,
 • wartościowanie stanowisk pracy,
 • naliczanie płac i wynagrodzeń,
 • prezentacje, wystąpienia publiczne i prowadzenie spotkań,
 • coaching menedżerski,
 • zarządzanie konfliktem i negocjacje,
 • prowadzenie szkoleń: warsztat trenera,
 • seminarium dyplomowe.

Koszt studiów: 1800,00 zł za semestr.

Studia prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.