Studia podyplomowe administracji publicznej

Adresaci

Osoby zainteresowane tematyką związaną z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej. Studia kierowane są również osób zatrudnionych w instytucjach publicznych oraz podmiotów sektora prywatnego współdziałających z samorządami lokalnymi na gruncie prawa publicznego.

Cel

Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego i odpowiednich procedur. Kształcenie ma również na celu zdobycie nowych umiejętności i kompetencji niezbędnych na lokalnym rynku pracy. Studia mają również wymiar praktyczny.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Zjazdy planowane są dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Program studiów przewiduje 180 godzin zajęć dydaktycznych. Wśród przedmiotów m.in.

 • konstytucyjne podstawy funkcjonowania organów państwa,
 • podstawy prawa administracyjnego i administracji publicznej,
 • postępowanie administracyjne i podatkowe,
 • prywatyzacja zadań administracji publicznej,
 • finanse samorządowe,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • administracja Unii Europejskiej i w organizacjach międzynarodowych,
 • Sądowa kontrola nad działalnością administracji publicznej,
 • organizacja ochrony tajemnic prawnie chronionych,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • podstawy zatrudniania pracowników samorządowych,
 • procedury antykorupcyjne w administracji,
 • e-administracja.

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.

Koszt studiów 1700,00 zł za semestr.