Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli biologii i geografii

Adresaci

Osoby, które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub absolwenci innych kierunków studiów, którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do prowadzenia kolejnych zajęć edukacyjnych z biologii i geografii.

Cel

Zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy na stanowisku nauczyciela:

 • biologii – w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych (tj. szkoły branżowe, licea ogólnokształcące i technika),
 • geografii – w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych,
 • przyrody – w szkole podstawowej.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy, jeden lub dwa razy w miesiącu.

Planowane uruchomienie studiów to wrzesień 2018 r. pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 76 746 53 24, e-mail: podyplomowe@ujw.pl. W przypadku niewystarczającej liczby osób, rekrutacja będzie trwała do końca września września z możliwością przedłużenia na miesiąc październik.

Program kształcenia

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno–metodycznych oraz warsztatowych. Uwzględnia wskazania zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 6.02.2012 r. Poz. 131).

Wśród przedmiotów m.in.:

 • biologia komórki, skład chemiczny organizmów,
 • różnorodność biologiczna – wirusy, bakterie, protesty, grzyby,
 • różnorodność biologiczna – rośliny,
 • różnorodność biologiczna –  zwierzęta,
 • fizjologia roslin i zwierząt,
 • budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka,
 • genetyka i inzynieria genetyczna,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • astronomiczne i kartograficzne podstawy geografii,
 • sfery powłoki ziemskiej,
 • geografia regionalna świata,
 • geografia fizyczna i społeczno-gospodarcza Polski,
 • zróżnicowanie ekonomiczne świata,
 • problemy demograficzne świata,
 • dydaktyka nauczania biologii,
 • dydaktyka nauczania geografiii,
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyka pedagogiczna (120 godzin).

Warunki ukończenia studiów

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów.
 2. Uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Koszt studiów

Nie pobieramy opłaty wpisowego. Opłata za jeden semestr wynosi 1200,00 zł. Istnieje możliwość płatności czesnego w ratach bez doliczania dodatkowych kosztów (3 raty w semestrze lub więcej wg indywidualnych potrzeb słuchacza).

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.