Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji

Adresaci

Decydenci, pracownicy działów organizacyjnych i innych komórek aktywnie uczestniczących w projektach poprawy efektywności organizacji.

Cel

Poznanie metod poprawy efektywności działalności poszczególnych obszarów organizacji, wskazówek odnośnie opracowania programu naprawczego, zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz zasad przeprowadzania zmian w organizacji.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, jeden bądź dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

W planie studiów m.in.:

  • podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, wskaźniki oceny przedsiębiorstwa, kontrola i raportowanie,
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw i zasady opracowania programu naprawczego,
  • podstawy prawne prowadzenia procesów naprawczych,
  • zarządzanie ryzykiem w organizacji,
  • rola właścicieli w poprawie efektywności organizacji, skuteczny nadzór właścicielski,
  • zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie,
  • zarządzanie kadrami w kryzysie,
  • systemy informacji gospodarczej,
  • seminarium dyplomowe.

Absolwent to osoba potrafiąca zdiagnozować i ocenić główne problemy związane z brakiem właściwej efektywności organizacji oraz przedstawić rekomendacje poprawy efektywności w wybranych obszarach działalności.

Studia realizowane przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.

Koszt studiów: 1700,00 zł za semestr.