Organizacja i zarządzanie w zakładach górniczych

Adresaci

Pracownicy nadzoru produkcji górniczej, działów planowania i rozwoju, kierownicy i technolodzy produkcji, specjaliści ds. jakości i ochrony środowiska, pracownicy kontroli produkcji, pracownicy niższego i średniego dozoru górniczego, a także wszyscy aspirujący do objęcia stanowisk dozoru w zakładach górniczych.

Cel

Uzyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu nadzorowania produkcji górniczej oraz organizacji i optymalizacji procesów inwestycyjno – produkcyjnych w górnictwie.

Czas trwania

Dwa semestry. Studia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń praktycznych i projektów. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) raz bądź dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Program obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in.:

 

  • podstawy prawne działalności górniczej,
  • uruchamianie produkcji górniczej,
  • technologie wydobycia,
  • organizacja i optymalizacja procesu wydobycia kopalin,
  • systemy zapewnienia jakości w procesach eksploatacji,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

Studia prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Koszt nauki: 2150,00 zł za semestr.