Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

To, czy pracownicy rozwiną skrzydła, pokażą swoją kreatywność, przejmą odpowiedzialność, zaproponują innowacyjne rozwiązania i staną się motorem napędowym firmy zależy od sposobu zarządzania nimi. Pracownicy mogą być „tajną bronią” firmy lub „opuszczoną kotwicą”, uniemożliwiającą jej wypłynięcie na szerokie wody. To oni są najważniejszym zasobem współczesnej firmy i to oni decydują o jej sukcesie lub porażce. Jak mawiał Andrew Carnegie – „Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeżeli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem”. Umiejętności odpowiedniego doboru kadr, inwestowania w rozwój pracowników, motywowania, wprowadzania elastycznych rozwiązań oraz skutecznego kierowania personelem są wyjątkowo wartościowe, a osoby je posiadające są poszukiwane. Zarządzanie zasobami ludzkimi rozwija się bardzo dynamicznie, a liczba ofert pracy skierowanych do tego typu specjalistów jest znaczna i systematycznie rośnie. Nic w tym dziwnego, gdyż te umiejętności są źródłem przewagi konkurencyjnej firm.

Adresaci

Menedżerowie, kierownicy i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi, a także do osoby, które w przyszłości będą zarządzały pracownikami lub zamierzają stać się specjalistami działów personalnych. Osoby, które zainteresowane są psychologicznymi aspektami zarządzania lub próbujące zgłębić m.in. takie zagadnienia jak: zarządzanie kompetencjami, nowoczesne systemy wynagrodzeń, zarządzanie projektami, szkoleniami, rekrutacja, ocenianie, rozwój i selekcja pracowników, aspekty z zakresu prawa pracy i organizacja funkcji personalnej.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Studia podzielone są na siedem bloków tematycznych, a ich celem jest przekazanie wartościowych umiejętności projektowania i implementowania nowoczesnych narzędzi oraz kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources; Personalwesen).

Wśród przedmiotów m.in.:

 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • prawo pracy,
 • zarządzanie strategiczne a zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • szkolenie i rozwój pracowników,
 • fundusz socjalny,
 • prowadzenie zebrań,
 • ocena potencjału kadrowego-zarządzanie karierami i kompetencjami,
 • polityka personalna a sukces przedsiębiorstwa,
 • komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna przedsiębiorstwa,
 • rekrutacja i adaptacja personelu,
 • kształtowanie systemów motywacyjnych,
 • ewidencja czasu pracy,
 • naliczanie płac,
 • elastyczne modele czasu i miejsca pracy,
 • umiejętności negocjacyjne, rozwiązywanie konfliktów i trening negocjacyjny,
 • rozumienie potrzeb pracowników i umiejętności postępowania z ludźmi,
 • zarządzanie zmianami,
 • kierowanie zespołem.

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.

Koszt studiów: 1450,00 zł za semestr.