Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji**

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Teraz niższe czesne!

Dla absolwentów* 1500 zł za semestr!

To, czy pracownicy rozwiną skrzydła, pokażą swoją kreatywność, przejmą odpowiedzialność, zaproponują innowacyjne rozwiązania i staną się motorem napędowym firmy zależy od sposobu zarządzania nimi. Pracownicy mogą być „tajną bronią” firmy lub „opuszczoną kotwicą”, uniemożliwiającą jej wypłynięcie na szerokie wody. To oni są najważniejszym zasobem współczesnej firmy i to oni decydują o jej sukcesie lub porażce. Jak mawiał Andrew Carnegie – „Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeżeli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem”. Umiejętności odpowiedniego doboru kadr, inwestowania w rozwój pracowników, motywowania, wprowadzania elastycznych rozwiązań oraz skutecznego kierowania personelem są wyjątkowo wartościowe, a osoby je posiadające są poszukiwane. Zarządzanie zasobami ludzkimi rozwija się bardzo dynamicznie, a liczba ofert pracy skierowanych do tego typu specjalistów jest znaczna i systematycznie rośnie. Nic w tym dziwnego, gdyż te umiejętności są źródłem przewagi konkurencyjnej firm.

Adresaci

Menedżerowie, kierownicy i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi, a także do osoby, które w przyszłości będą zarządzały pracownikami lub zamierzają stać się specjalistami działów personalnych. Osoby, które zainteresowane są psychologicznymi aspektami zarządzania lub próbujące zgłębić m.in. takie zagadnienia jak: zarządzanie kompetencjami, nowoczesne systemy wynagrodzeń, zarządzanie projektami, szkoleniami, rekrutacja, ocenianie, rozwój i selekcja pracowników, aspekty z zakresu prawa pracy i organizacja funkcji personalnej.

Cel studiów

Celem studium jest zdobycie lub ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera. Studia te będą także miały na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie trafności podejmowanych decyzji mających strategiczne znaczenie dla rozwoju określonej instytucji.

Czas trwania

Dwa semestry. Program obejmuje 205 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwent będzie także przygotowany do podejmowania strategicznych decyzji w wielu obszarach zarządzania firmą, posiadając podstawową wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych, prawa pracy i prawa gospodarczego, a także komunikacji interpersonalnej, które pozwalają jej na prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź też pozwalają na zajmowanie stanowisk kierowniczych oraz typowo pracowniczych w instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych prywatnych. 

Dzięki specjalistycznej wiedzy absolwent zdobędzie umiejętności będące szansą na znalezienie zatrudnienia, m.in. jako kadra zarządzająca.

Program studiów

Studia podzielone są na siedem bloków tematycznych, a ich celem jest przekazanie wartościowych umiejętności projektowania i implementowania nowoczesnych narzędzi oraz kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources; Personalwesen).

Kierownik studiów podyplomowych:

Miłosz Czopek – menadżer, specjalista w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w firmach zagranicznych i polskich oraz samorządzie lokalnym. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Autor publikacji z obszaru zarządzania.

Planowane przedmioty:

 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • prawo pracy,
 • psychologia przywództwa,
 • zarządzanie strategiczne a zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • szkolenie i rozwój pracowników,
 • fundusz socjalny,
 • prowadzenie zebrań,
 • coaching i jego zastosowanie,
 • ocena potencjału kadrowego-zarządzanie karierami i kompetencjami,
 • polityka personalna a sukces przedsiębiorstwa,
 • komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna przedsiębiorstwa,
 • rekrutacja i adaptacja personelu,
 • kształtowanie systemów motywacyjnych,
 • ewidencja czasu pracy,
 • szkolenia- metody i techniki prowadzenia,
 • okresowe oceny pracowników,
 • naliczanie płac,
 • struktura i organizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie,
 • elastyczne modele czasu i miejsca pracy,
 • umiejętności negocjacyjne, rozwiązywanie konfliktów i trening negocjacyjny,
 • rozumienie potrzeb pracowników i umiejętności postępowania z ludźmi,
 • rola i przedmiot zarządzania personelem w nowoczesnym systemie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • kierowanie zespołem.

Uprawnienia

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje: 

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł (3200,00 zł za całe studia) lub 1500,00 zł (3000,00*).

*Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych

** NOWOŚĆ !!! W ofercie Uczelni Jana Wyżykowskiego pojawiła się możliwość połączenia studiów podyplomowych z 2-letnimi studiami magisterskimi. O szczegółach dowiesz się TUTAJ


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.