Napędy i sterowania hydrauliczne w maszynach górniczych

Adresaci

Pracownicy nadzoru oraz pracownicy obsługujący i konserwujący układy hydrauliczne maszyn górniczych.

Cel

Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności obsługi, konserwacji oraz diagnozowania hydraulicznych układów roboczych i napędowych maszyn górniczych.

Czas trwania

Dwa semestry. Studia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń praktycznych na stanowiskach laboratoryjnych i na podzespołach. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) raz bądź dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Program studiów obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Na zajęciach poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:

 • hydrostatyczne układy otwarte i zamknięte,
 • budowa i działanie pomp i silników hydraulicznych,
 • proces płukania i klasy czystości ISO4406 i NAS1638 dla cieczy roboczej stosowanej do hydraulicznych jednostek zębatych i tłokowo-osiowych,
 • zalecenia dotyczące ochrony czasowej pomp i silników hydraulicznych,
 • przyczyny awaryjności układów hydraulicznych i ekonomiczny aspekt ponoszonych kosztów awarii i postoju maszyn górniczych,
 • diagnostyka układów hydraulicznych zamkniętych,
 • organizacja stanowisk przeglądowo–remontowych w komorach maszynowych kopalni,
 • praktyczny pomiar klasowości oleju,
 • ćwiczenia na podstawowych elementach hydraulicznych z zdejmowaniem charakterystyk,
 • poszczególnych jednostek hydraulicznych
 • nieprawidłowości występujące w układach hydraulicznych i ich zapobieganie,
 • praktyczne diagnozowanie maszyn górniczych z wykorzystaniem aparatury pomiarowej.

Studia prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Koszt studiów: 2150,00 zł za semestr.