Lean management manager

Adresaci

Osoby, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Studia kierowane są także do:

 • osób pracujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • właścicieli małych i średnich firm wytwórczych,
 • zainteresowanych sposobami podnoszenia efektywności działania,
 • osób pełniących funkcje menedżerskie,
 • przygotowujących się do objęcia stanowisk : lidera zmiany, członków zespołów wdrożeniowych, członków projektu Kaizen, Lean Management Manager /Lean Office Menagera.

Cel

Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean. Dostrzeżenie korzyści z wdrożenia Lean w firmach do których należą: podniesienie satysfakcji klienta, budowanie zaangażowania pracowników, wygenerowanie oszczędności, uniknięcie strat, skrócenie czasów, poprawa jakości oraz poprawa bezpieczeństwa. Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Program obejmuje 220 godzin dydaktycznych. Zajęcia są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy lean menedżera.

Wśród zagadnień zagadnień m.in.:

 • problematyka lean,
 • przywództwo i praca zespołowa w kulturze lean,
 • zarządzanie zmianami w kulturze lean,
 • budowanie skutecznych zespołów projektowych w kulturze lean,
 • zastosowania lean w różnych komórkach funkcyjnych,
 • narzędzia Lean Office,
 • zarządzanie projektem w kulturze lean,
 • rozwiązywanie problemów – podejście PDCA, mentoring, A3, gemba walk,
 • zarządzanie jakością procesów,
 • organizacja wydajnego i ergonomicznego miejsca pracy,
 • TPM zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń,
 • TWI uniwersalny program doskonalenia metod pracy,
 • SMED technika szybkiego przezbrojenia,
 • efektywna implementacja narzędzi lean (5S, VF, SOP, 7W, TPM, SMED),
 • kluczowe wskaźniki efektywności KPI’s oraz Business Plan Deployment,
 • Kaizen w doskonaleniu organizacji i procesów oraz instrumenty metody Six Sigma,
 • mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping, VSM),
 • efektywne wykorzystanie map strumienia wartości,
 • lean w technologiach informacyjnych i informatyce,
 • warsztaty Lean Managment (Woprkshop LM),
 • symulacja procesu produkcyjnego SCREW GAME,
 • gra symulacyjna z elementami VSM.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą doświadczeni wykładowcy UJW, praktycy Lean z kilkuletnim stażem w przemyśle. Wykładowcy, eksperci, specjaliści z różnych branż, pracujący w Działach Lean/Doskonałości Operacyjnej jak również Kierownicy Działów wdrażający Lean w swoich obszarach. Wszyscy posiadają doświadczenie szkoleniowe/trenerskie i są pasjonatami Lean Management.

Studia prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy UJW w Lubinie.

Koszt studiów: 2050,00 zł za semestr.