Kierunki studiów podyplomowych

Studia kwalifikacyjne

Doradztwo zawodowe i personalne

Przygotowanie pedagogiczne

Studia doskonalące

Zarządzanie projektami w organizacjach międzynarodowych – Studia przygotowywane we współpracy z CCC Shoes&Bags

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Doradztwo zawodowe i personalne

Lean Management Manager

Menedżer jednostek samorządu terytorialnego

Napędy i sterowania hydrauliczne w maszynach górniczych

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Organizacja i zarządzanie w zakładach górniczych

Podyplomowe studia administracji publicznej

Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji

Zarządzanie kadrami i płacami

Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Zarządzanie projektami w organizacjach

Zbiorowe prawo pracy w praktyce

Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej

76 746 53 37, podyplomowe@ujw.pl

Wybierz studia podyplomowe w UJW!

Profesjonalna kadra dydaktyczna
Kameralne grupy
Przyjazna atmosfera
Aktywne formy dydaktyczne