Kierunki studiów podyplomowych

Studia kwalifikacyjne

Doradztwo zawodowe i personalne NOWOŚĆ

Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących – Tyflopedagogika

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – Oligofrenopedagogika

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Terapia pedagogiczna z arteterapią

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe dla nauczycieli:

 

Studia doskonalące

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Doradztwo zawodowe i personalne NOWOŚĆ

Lean Management Manager

Menedżer jednostek samorządu terytorialnego

Napędy i sterowania hydrauliczne w maszynach górniczych

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Organizacja i zarządzanie w zakładach górniczych

Podyplomowe studia administracji publicznej

Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji

Zarządzanie kadrami i płacami

Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Zarządzanie projektami w organizacjach

Zbiorowe prawo pracy w praktyce

Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej

76 746 53 24, podyplomowe@ujw.pl

Wybierz studia podyplomowe w UJW!

Profesjonalna kadra dydaktyczna
Kameralne grupy
Przyjazna atmosfera
Aktywne formy dydaktyczne