Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – rozpoczęcie studiów niebawem!

Kolejna edycja studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przed nami! W październiku pierwsze zajęcia, ale można jeszcze dołączyć do grupy – ZAPRASZAMY! Można kontaktować się telefonicznie pod numerem 767465324 lub e-mailowo podyplomowe@ujw.pl.

Nie pobieramy opłaty wpisowego! Czesne za jeden semestr wynosi 1200,00 zł i może być opłacane w ratach (bez doliczania dodatkowych kosztów).

Studia kończą się egzaminem a słuchacze nie piszą końcowej pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji na studia znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2018 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (w kl. I-III), posiada osoba, która ma ukończone przynajmniej studia I stopnia (także inne niż edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna), studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu prowadzonych zajęć, tj. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w przypadku gdy nie ukończyła studiów I lub II stopnia w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne w myśl wyżej wspomnianego rozporządzenia (270 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej).

ZAPRASZAMY!