Doradztwo zawodowe i personalne – NOWOŚĆ w UJW!

W naszej ofercie studiów podyplomowych pojawiła się nowość – Doradztwo zawodowe i personalne. Jest to ciekawa propozycja dla:

  • pracowników lub kandydatów do pracy w agencjach doradztwa personalnego i działach HR,
  • nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach, Urzędach Pracy, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, klubach pracy, CIZ-ach oraz ośrodkach młodzieżowych.

Wymagania jakie należy spełnić to ukończenie przynajmniej studiów I stopnia (lic. lub inż.)  a dla osób chcących uzyskać uprawnienia do pracy doradcy zawodowego w szkołach, dodatkowo posiadanie kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego (studia podyplomowe lub kurs).

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki zawodowej i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych. Studia trwają trzy semestry.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 76 746 53 24, e-mail: podyplomowe@ujw.pl

ZAPRASZAMY